Korkeakoulujen palavereissa ja papereissa on alkanut esiintyä sana ”satelliittikoulutus”. Satelliitti on wikipedian mukaan taivaankappaletta kiertävän pienemmän kappaleen nimitys. Samaan aikaan korkeakouluissa otetaan tarmokkaasti digiloikkia ja käydään keskustelua työelämän kanssa uusista yhteistyömuodoista. Onko näillä satelliiteilla ja loikilla jotain tekemistä keskenään?

Savonia aloitti vuonna 2014 kahden tyyppisiä satelliittikoulutuksia. Agrologeille aloitettiin Iisalmen monimuotoryhmän lisäksi vastaava ryhmä Joensuussa. Yhteistyökumppanina on Karelia-ammattikorkeakoulu. Opiskelijat ovat lähiopiskelussa samaan aikaan eri paikkakunnilla ja opetus välittyy videoneuvotteluyhteyksien kautta. Opiskelu etenee Savonian opetussuunnitelman ja -menetelmien mukaisesti Savonian ja Karelian tiloissa, työelämäyhteyksiä unohtamatta. Nyt koulutuksia tällä mallilla on menossa jo kaksi, kun uusi vastaava ryhmä alkoi syksyllä 2016.

Bioanalyytikoita ja röntgenhoitajia Savonia kouluttaa yhteistyössä sairaaloiden kanssa. Koulutuspaikkakuntia ovat Kuopion lisäksi Kotka ja Lappeenranta ja sopimuskumppaneina Carea-kuntayhtymä ja Eksote -sosiaali- ja terveyspiiri. Tällainen malli vaati kaikilta osapuolilta paljon enemmän järjestelyjä kuin kahden korkeakoulun välinen yhteistyö. Molemmat sairaalat järjestivät rakennuksiinsa opiskelutilan, ”luokan”, joka varustettiin videoneuvotteluyhteyksin. Satelliittiopiskelijat tulevat sinne seuraamaan etäyhteyksien kautta välittyvää opetusta, samalla he ryhmäytyvät keskenään. Näin he tukevat toinen toisiaan opiskelussa, joka vaatii opiskelijan omin sanoin kuvattuna reilusti tavoitteellisuutta ja itsekuria.

Kotkan ja Lappeenrannan satelliittikoulutuksia kehittää ja arvioi ohjausryhmä, jossa on Savonian, Carean ja Eksoten henkilöstön sekä opiskelijoiden edustajat.
Kotkan ja Lappeenrannan satelliittikoulutuksia kehittää ja arvioi ohjausryhmä, jossa on Savonian, Carean ja Eksoten henkilöstön sekä opiskelijoiden edustajat.

Sekä bioanalyytikoiden että röntgenhoitajien osaamiseen kuuluu paljon käytännön taitoja. Etäryhmien opiskelijat tekevät harjoitukset ja harjoittelut pääosin sairaaloiden tiloissa, osastoilla ja laboratorioissa. Sairaaloiden väki on perehdytetty ohjaamaan opiskelijoiden työskentelyä, ja toimintaa tuetaan korkeakoulun järjestämällä mentoroinnilla. Oppimistehtävät linkitetään opiskelun edetessä yhä enemmän sairaaloiden kehittämiseen. Kaikki tämä liittää etäkoulujen opiskelijat luonnikkaasti jo opiskeluaikana osaksi tulevaa työyhteisöään.

Kun korkeakoulu ja yritykset tekevät yhteistyötä, on tärkeää, että kaikki kokevat saavansa etua toiminnasta. Savonian, Carean ja Eksoten välinen yhteistyö ideoitiin, koska Kaakkois-Suomessa oli pulaa koulutetuista bioanalyytikoista ja röntgenhoitajista. Alueelle tarvittiin työvoimaa, ja sairaaloilla oli tiedossa henkilöitä, jotka olisivat potentiaalisia osaajia. Koulutus piti vain saada alueelle.

Satelliittikoulutukset ovat edesauttaneet Savonian digiloikkaa, sillä niitä varten on varustettu oppimistiloja ja hankittu laitteita, mutta ennen kaikkea opettajien opetusteknologinen osaaminen on lisääntynyt selvästi. Miten satelliittiopiskelijoiden osaamisen kanssa sitten mahtaa olla? Parhaillaan tehdään selvitystä, eroaako satelliittimallilla työelämäympäristössä opiskelevien osaaminen Savonian tiloissa opiskelevien osaamisesta. Nyt näyttää siltä, että työelämäsatelliitissa opiskelu rakentaa enemmän sosio-kulttuurisia taitoja. Työelämätaitajan vastuutakki näyttäisi syrjäyttävän siellä nopeammin opiskelijaroolin bilepalttoon. Ensimmäinen opiskelija syksyllä 2014 aloittaneesta ryhmästä on pian valmistumassa, reilun vuoden opetussuunnitelmaa etuajassa.

Satelliittikoulutuksissa opiskelijaryhmä on etäyhteyksien päässä. Opettaja ja opiskelijat näkevät toisensa sekä esitykset screeneiltä satelliittikoulutuksille varustetuissa oppimistiloissa.
Satelliittikoulutuksissa opiskelijaryhmä on etäyhteyksien päässä. Opettaja ja opiskelijat näkevät toisensa sekä esitykset screeneiltä satelliittikoulutuksille varustetuissa oppimistiloissa.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Satelliitti vie tutkintoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *