Lattialla on iso paperi ja sen vierellä opiskelijoita vilkkaassa keskustelussa. Ympärillä on hierontapöytiä sekä jumppapalloja ja -mattoja. Menossa on Viretori-projektiryhmän palaveri, jossa suunnitellaan VireTorin toimintaa keväälle 2017. Keskustelussa pohditaan ideoita perhevalmennusryhmistä, Urheiluakatemia-yhteistyöstä ja yritysten aktivointisessioista.

Ideoijat ovat Savonian fysioterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoita, joiden opintoihin kuuluu kurssi moniammatillisesta hanketyöstä. Nämä opiskelijat ovat valinneet hankeopintojensa aiheeksi VireTorin kehittämisen. Terveydenhoitajaopiskelija, joka on tekemässä harjoitteluaan VireTorilla, osallistuu hänkin projektiryhmän mukana tulevaisuuden hahmottelemiseen. Suunnittelua ohjaa koordinaattori Hanna Nevala.

Savonian VireTori tarjoaa yksilöille, yhteisöille ja yrityksille hyvinvointiin liittyviä kaikille avoimia palveluja. Tarjolla on mm. fysioterapeuttiopiskelijoiden antamaa ohjausta, kehonkoostumusmittauksia, kotikäyntejä tai erilaisten tapahtumien organisoimista. Palvelujen toteuttajia ovat Savonian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, joille VireTori toimii aitoja työelämäkonteksteja tarjoavana harjoittelu- ja oppimisympäristönä.

VireTorin asiakkaita voivat olla esimerkiksi omaishoitajat, jotka pyytävät opiskelijoita kotikäynnille. Käynnillä voidaan tarkastella asiakkaan toimintakykyä ja miettiä mahdollisuuksia sen edistämiseksi. Tai yhteydenotto voi tulla yritykseltä, joka toivoo henkilöstölleen niska-hartia-ryhmää työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Savonian tutkinto-opiskelussa yhdistyvät teoria ja käytännönläheisyys. Työelämän taitajaksi ja asiantuntijaksi valmistuminen edellyttää opitun harjoittelemista ja soveltamista työelämäkontakteissa. VireTori toteuttaa Savonian työelämäläheisen pedagogiikan ideaa. Harjoittelussa oleva terveydenhoitajaopiskelija Heini Koistinen kuvaa harjoitteluaan VireTorilla käytännönläheiseksi sekä asiakkaan kohtaamiseen ja vastuunottamiseen opettavaksi.

VireTorilla toimitaan yrittäjämäisesti. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat asiakassuhteen kokonaisuudessaan markkinoinnista palveluun ja tarkastelevat yrityksen pyörittämistä rahoituksesta riskeihin.

Kevään 2017 suunnitelmat alkavat konkretisoitua. On sovittu, että koko kevään ajan kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat harjoittelevat VireTorilla. Näillä näkymin palvelupäiviä ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Lisäksi VireTorilla harjoittelee sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijoita. Alussa ideana mainittu perhevalmennusryhmä kestäisi syksypuolelle asti ja sen ohjaukseen osallistuisivat kätilöopiskelijoiden lisäksi myös suuhygienistit, sosionomit ja fysioterapeutit.

VireTori-toiminnassa on todellakin mahdollista lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla: läps-läps-win-win-win! Opiskelijat oppivat – asiakkaat saavat palvelua – yrityksille on tarjolla innovatiivinen testiympäristö.

Terveydenhoitajaopiskelija Heini Koistinen sekä fysioterapeuttiopiskelijat Antti Heikkinen ja Kasimir Kuoppala ideoimassa VireTori-toimintaa.
Terveydenhoitajaopiskelija Heini Koistinen sekä fysioterapeuttiopiskelijat Antti Heikkinen ja Kasimir Kuoppala ideoimassa VireTori-toimintaa.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

VireTori haastaa oppimaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *