Korkeakouluopintoihin on parin viime vuoden aikana toden teolla ilmaantunut kolmas lukukausi, joka tarkoittaa käytännössä kesäajan opintoja. Kesäopinnot ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka tavoittelevat nopeaa valmistumista opiskelemalla tavoitteellisesti ympäri vuoden. Monessa korkeakoulussa kesäopinnot ovatkin jo arkipäivää, näin myös Savoniassa.

Viime vuonna valtakunnallisessa kesälukukausi.fi -portaalissa oli tarjontaa 21 eri ammattikorkeakoulusta lähes 300 opintojakson verran. Savonian tarjoamat kesäopinnot olivat ammattikorkeakoulujen joukossa vetovoimaisimpia. Niitä opiskeli reilut 2000 opiskelijaa, ja suorituksia kertyi yhteensä lähes 10 000 opintopisteen verran. Kun muistetaan että Savoniassa opiskelijoita on n. 6000, on kesäopiskelijoiden määrä merkittävä. Koulutuksiin osallistui Savonian omia opiskelijoita, muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita sekä avoimen ammattikorkeakoulun kautta ilmoittautuneita.

Aivan kohta on taas kesä. Savonian kesäkuukausien opintotarjonta avautui maaliskuun puolessa välissä tutustumista ja ilmoittautumista varten, ja ilmoittautumisaikaa on huhtikuun loppuun. Opintojaksoja on tarjolla noin 50.

Seksuaaliterveys selvästi suosituin

Millaisia opintoja Savonia kesällä tarjoaa? Vaihtoehtoja on kaikilta koulutusaloilta. Viime kesänä ylivoimaisesti suosituin oli opintojakso, joka liittyi seksuaaliterveyteen. Sen suoritti 375 opiskelijaa, joten se oli kaksi kertaa niin suosittu kuin yksikään muu ammattikorkeakoulujen tarjoama opintojakso. Seuraavaksi vetovoimaisimpia olivat palkkahallintoon, sijoitustoimintaan ja raskausajan diabetekseen liittyvät opinnot. Nämä samat suositut opintojaksot ovat tarjolla tänäkin vuonna, mutta tarjontaa on edelleen laajennettu esimerkiksi tekniikan alalle.

Kesäopinnoista suuri osa on verkko-opintoja. Niitä voi opiskella omaan tahtiin kesäkuukausina verkkoympäristössä annetun ohjauksen ja ohjeiden mukaan. Tarjolla on myös joitakin opintojaksoja, joissa on lähi- tai intensiivijaksoja. Lähijaksoja sisältäviä opintoja ovat mm. muotoilun koulutuksen tarjoamat akvarellimaalaus ja jalometallimuotoilu tai terveysalan ”Tutkin, oivallan, kehitän”, jossa perehdytään sote-alan tutkimus- ja kehittämismenetelmiin. Kesäopintojen painottuminen verkkotarjontaan mahdollistaa opintojen suorittamisen työn ohessa ja kätevästi eri ammattikorkeakoulujen tarjonnasta kotipaikkakunnalta.

Avoin ammattikorkeakoulu näyttää olevan vielä aika huonosti löydetty väylä kesällä opiskeluun. Viime kesänä avoimena amk-koulutuksena opintopisteitä suoritettiin vain vajaat 100. Kesän avoin opintotarjonta on hyvä mahdollisuus kurkistaa korkeakouluopintoihin tai se tarjoaa helpon väylän itsensä kehittämiseen elinikäisen oppimisen hengessä.

Kesä on hyvää opiskeluaikaa. Savonian avoimessa koulutustarjonnassa on opintoja kaikilta eri aloilta.

Lisätietoja Savonian avoimesta kesäopintarjonnasta löydät nettisivuiltamme.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kesällä on aikaa ajatella – Savonian avoin opintotarjonta avautui

Leave a Reply

Your email address will not be published.