Kevät on valmistumisjuhlien aikaa. Osalla tutkinnoista on yli satavuotinen historia takanaan, näin esimerkiksi ammattikorkeakouluista valmistuvilla sairaanhoitajilla tai insinööreillä. Välillä voidaan kuitenkin juhlia myös kerrassaan ensimmäisiä tietyn koulutuksen suorittaneita.

Maaliskuussa 2017 Savoniassa oli tällainen tilanne, kun ensimmäiset erikoistumiskoulutuksen tehneet valmistuivat. He olivat suorittaneet 30 opintopisteen laajuisen Haavahoidon asiantuntija -koulutuksen, jonka Suomen Haavanhoitoyhdistys ry katsoo haavahoitajan auktorisoidun nimikkeen hakemiseen käyväksi koulutukseksi. Todistuksen on tähän mennessä saanut 16 asiantuntijaa.

Savonian ”haava-erko”, niin kuin koulutusta arjessa kutsutaan, oli ensimmäisiä Suomessa toteutettuja erikoistumiskoulutuksia.  Erikoistumiskoulutuksia koskevat säädökset valmistuivat 2015 ja heti keväällä 2016 Savonia lähti rohkeasti toteuttamaan uutta koulutusmuotoa. Koulutus alkoi huhtikuussa ja se kesti vajaan vuoden verran.

Erikoistumiskoulutuksia järjestävät sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Ne on suunnattu pääasiassa henkilöille, joilla on jo korkeakoulututkinto ja jotka ovat sen jälkeen olleet työelämässä. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan verkostotyönä, johon osallistuvat korkeakoulujen lisäksi työelämän organisaatiot ja edustajat, ja ne toteutuvat monimuoto-opiskeluna.

Savonian ensimmäinen erikoistumiskoulutus onnistui hyvin ja se on saamassa jatkoa. Seuraavat kolme erikoistumiskoulutusta ovat olleet haussa keväällä 2017 ja ne alkavat syyskuussa. Haava-erkon toisen toteutuksen lisäksi on alkamassa kaksi muuta sosiaali- ja terveysalan koulutusta, joista toinen antaa erikoisosaamista syöpäpotilaan hoitoon ja toinen sote-palvelujen kehittämiseen. Yhteensä syksyllä on aloittamassa noin 60 uutta erko-opiskelijaa, joiden valmistumiskahveja juodaan noin vuoden kestävän opiskelun jälkeen.

Sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös muilla aloilla on olemassa erikoisammattiosaamisen tarvetta. Savonia on jatkossa järjestämässä erikoistumiskoulutuksia mm. korjausrakentamisesta, huomisen matkailutuotteiden kehittämisestä, biotaloudesta sekä yhteisömuusikko-osaamisesta. Olkaapa tarkkoina työelämässä näiden kanssa, etteivät karkaa ohi suun. Koulutukset on kehitetty yhdessä korkeakoulujen ja työelämän kesken, joten ne antavat juuri sitä osaamista jota työelämä on viestittänyt tarvitsevansa. Toivomme yritysten olevan jatkossakin aktiivisia, jotta osaamme suunnata koulutuksia tulevaisuuden työelämää palveleviksi.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Ensimmäinen erikoistumiskoulutus uunista ulos – ja jatkoa seuraa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *