Toteemi-sanasta tulee mieleen lapsena luetut Aku Ankat, joissa Tupu, Hupu ja Lupu leikkivät intiaania ja tanssivat äkeän näköisen toteemipaaluhahmon ympärillä. Useimmilla meillä on toteemista jonkinlainen oma mielikuva. Yleisesti se määritellään kohteeksi, johon ihmisellä uskotaan olevan maaginen yhteys. Se on periaatteen symboli ja tietyn ryhmän tunnusmerkki.

Nyt toteemi on tullut myös ammattikorkeakouluihin. Toteemi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka toteutuu 2017-2020 ja johon osallistuvat lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut. Sen tavoitteena on, että amk-opiskelijat kiinnittyvät entistä paremmin jo opintojensa aikana työmarkkinoille. Yhdessä korkeakoulut ja työelämä luovat uusia toimintamalleja, joilla tuohon tavoitteeseen päästään.

savonia blogi toteemi

Savonian osuus Toteemi-hankkeessa alkaa olla melko lailla paalutettu. Hankkeen tuella kehitetään kahden valitun tutkinnon kautta uudenlaisia työelämäläheisiä koulutusmalleja. Nuo tutkinnot ovat suuhygienisti- ja koneinsinöörikoulutukset.

Savonia aloittaa syksyllä 2017 Lahden seudulla suuhygienistikoulutuksen, joka toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, Heinolan kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa. Opiskelu on suunniteltu tapahtuvaksi pääosin Lahden seudulla, mutta se sisältää myös jonkin verran käyntejä Kuopiossa. Käytännössä opiskelu on pitkälti verkkovälitteisten luentojen seuraamista omalla ajalla ja työelämäkumppanien hammashoitoloissa tapahtuvaa oppimista.

Kuinka varmistaa tällaisessa satelliittikoulutuksessa opiskelijan oppiminen sekä ohjaus ja tuki, kun kotikorkeakoulu on kaukana toisella paikkakunnalla? Toteemi-hanke tulee tässä avuksi. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimispolun tueksi rakennetaan ohjausverkosto, johon osallistuvat sekä työelämäorganisaatioiden ja Savonian henkilöstö että opiskelijakumppanit. Kaiken kaikkiaan koulutukselle muodostuu omanlaisensa pedagoginen malli, jossa opiskelijan oppiminen sekä Savonian ja työelämän yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä. Vastaavalla tavalla rakennetaan Iisalmen koneinsinöörikoulutuksen monimuotototeutusta.

Oikein hienosti asia kun ilmaistaan, niin Toteemissa kehitetään oppimisen ekosysteemejä, jotka ovat linkityksissä alueiden innovaatioekosysteemeihin eli kehittämisen vuorovaikutteisiin verkostoihin. Kahden kokeilupilotin kautta Toteemi ei kuitenkaan lähesty asiaa noin nojatuolifilosofisesta näkökulmasta, vaan kädet savessa ryhdytään käytännön toimeen ja kokemusten kautta saadaan tietoa onnistumisista ja myös sudenkuopista.

Savonian visiona on olla vuonna 2020 Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Ministeriön rahoittamassa Toteemi-hankkeessa ei ole mainintaa maagisuudesta. Jonkinlainen taianomainen yhteys vaikuttavuuden ja alueiden tarpeisiin vastaavan työelämäläheisen koulutuksen välillä kuitenkin taitaa olla. Sitä taikaa Toteemi-hankkeen kokeilutkin rakentavat.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Magiikkaa tai ei, Toteemi toimii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *