Opettaja purki kokemustaan kahvitauolla. Hän oli mennyt opetustilaan, ja opiskelijat olivat ilmoittaneet, että osa ryhmästä seuraa tuntia kotona Zoomilla. Zoom on Savonian syksyllä 2017 käyttöön ottama nettipohjainen videoneuvotteluohjelma.

Ei siinä mitään. Opettaja otti tilanteen haltuunsa, kutsui etänä olevat opiskelijat sähköiseen Zoom-huoneeseensa ja oppitunnit sujuivat normaalisti. Mutta opettajan mielestä olisi ollut hyvä, jos hänelle olisi etukäteen vinkattu, että osa ryhmästä on etäyhteyden päässä.

Tämä opettaja on digiläksynsä opetellut eikä hämmentynyt muutoksesta. Hän käyttää sujuvasti oppimisalustaa, videoneuvottelua, tuntien nauhoitusta ja sosiaalista mediaa opetuksensa ja opiskelijoiden ohjaamisen tukena ja osana. Yllättävä muutos suunniteltuun opetukseen hoitui sujuvasti pienin järjestelyin.

Miksi opiskelija ei tule lukujärjestyksen mukaiselle tunnille korkeakoulukampuksen tiloihin, vaan seuraa opetusta kotona? Hänellä voi olla monenlaisia syitä: työssä oleminen opiskelun ohella, vanhempainvapaa, flunssa, tai vaikkapa pitkä matka ja vain pari oppituntia sen päivän lukujärjestyksessä.

Korkeakoulujen tavoitteena on tarjota entistä joustavampia tapoja opiskella. Me kaikki olemme kuulleet kyllästymiseen asti eri alojen digitalisaatiosta. Korkeakoulutus on vauhdikkaassa mutta hallitussa loikassa muiden toimialojen mukana.

eAMK-hanke tukee ammattikorkeakoulujen digitalisaatiota. Siinä ovat mukana lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2017-2019. Hankkeen tavoitteena on edistää joustavia amk-opiskelun mahdollisuuksia. Siinä kehitetään korkeakoulujen yhteistä ympärivuotista verkko-opintotarjontaa, työelämäläheisiä oppimisen malleja sekä opettajien ja opiskelijoiden digikyvykkyyttä.

Aika monella korkeakoululla on jo tutkintokoulutuksia, jotka suoritetaan kokonaan verkossa, eli niissä ei ole lainkaan lähitunteja. Savoniassa ensimmäinen verkkotutkinto on syksyllä 2017 alkanut Digital Health –maisterikoulutus. Mitä taitoja opiskelijalta vaaditaan, kun hän ei tapaa opiskeluryhmäänsä lainkaan kasvokkain? Pitää osata hankkia opiskelussa tarvittavat laitteet, asentaa ohjelmistoja, suojata verkkoidentiteettinsä, muodostaa ryhmiä ja toimia verkossa erilaisissa rooleissa, hakea tietoa sekä rytmittää ja rajata verkossa työskentelyaikansa. eAMK-hanke varmistaa, että opiskelijat saavat nämä taidot opintojen alkaessa.

Noita taitoja tarvitsevat toki kaikki opiskelijat, nekin joilla on lähitunteja lukujärjestyksessä. Ja kaikki opettajat. Ja me kaikki muutkin. eAMK-hanke auttaa Savoniaa ja muita ammattikorkeakouluja kohti seinätöntä toimintamallia. Kun opiskelijan aikaan ja paikkaan sitomaton opiskelu mahdollistuu, etäopiskelussakin huolehditaan opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelu ja työ linkittyvät toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, niin korkeakoulun seinät ovat kääntyneet silloiksi työelämään. Niitä siltoja pitkin opiskelijat joustavasti kulkevat urapolullaan elinikäisen oppimisen hengessä. eAMK-hanke tuuppaa tuota visiota vähän eteenpäin.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

eAMK kaataa seinät silloiksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.