Ammattikorkeakouluopinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö sopivassa suhteessa. Tämä slogan on tuttu jo vuosien takaa, mutta edelleen se pitää paikkansa. Ilman vankkaa teoriapläjäystä kyseessä ei olisi korkeakouluopiskelu, ja sitä täydentää taitoja kasvattava, soveltava käytännön tekeminen.

Ammattikorkeakoulujen vahvuus on koulutuksen tiivis yhteys oman alueensa yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Tämä tulee esille, kun haastattelemme aloittavia opiskelijoitamme, ja se näkyy myös tutkimuksissa. Siitä huolimatta yhteistyössä on vielä paljon kehitettävääkin.

Savoniassa on lukuvuoden 2017 – 2018 aikana menossa tutkinto-ohjelmien sisäinen ”observointi”, jossa tutkaillaan yhteensä kymmenen opiskelijaryhmän opiskelua tietyllä opiskeluviikolla. Tarkasteltavia ryhmiä on kaikilta koulutusaloilta rakennusinsinööristä kätilöön ja englanninkielisestä tradenomikoulutuksesta tanssinopettajaan. Kunkin ryhmän opiskelijoita haastatellaan, ja arvioiva ryhmä on päässyt tutustumaan menossa olevien opintojaksojen Moodle-kursseihin. Haastatteluissa keskustellaan mm. opiskelun järjestelyistä, opintojen kuormittavuudesta ja työelämäyhteyksien rakentumisesta opiskelun edetessä. Arvioijat ovat Savonian oman laaturyhmän jäseniä.

Ensimmäiset kaksi haastattelua ovat paljastaneet opiskelijoiden olevan varsin tyytyväisiä opetussuunnitelman rakenteeseen sekä käytössä oleviin sähköisiin oppimisympäristöihin. Opintojen henkilökohtaistaminen eli ohjaus yksilöllisten ratkaisujen hakemiseen oppimispolulle sen sijaan on käytössä turhan vaihtelevassa määrin.

Yleisesti kehittämiskohteeksi näyttäisi nousevan opiskelijoiden toive saada opintojensa aikana enemmän kontakteja alueen yrityksiin. Erityisesti englanninkielisen tradenomiryhmän BBA-opiskelijat toivat tämän esille. Haastateltavaksi oli valikoitunut opintoihinsa kunnianhimoisesti suhtautuvia opiskelijoita, ja he suorastaan puhkuivat intoa päästä tekemään jotain aidosti yrityksiä hyödyttävää opintoihinsa kuuluvina oppimisprojekteina.

Kuinka saada yhteys BBA-opiskelijoiden ja pohjoissavolaisten yritysten välille? Pelottaako yrityksiä se, että opiskelu tapahtuu englannin kielellä, kun suomalainenhan on tyypillisesti varovainen puhumaan vieraita kieliä, jos ei ole harjaantunut siihen. Kuitenkin aika monen yrityksen toiveissa tai visioissa on toiminnan kansainvälistyminen. Opiskelijat voisivat tehdä markkinointisuunnitelmia tai -selvityksiä, ja näin yrityksen ulkomaiden valloitus voisi saada hyvää potkua.

Aika moni BBA-opiskelija suunnittelee lähtevänsä opintojen loppuvaiheen harjoitteluun ulkomaille. Toiveissa on suorittaa harjoittelu niin hyvin, että harjoittelupaikka muuttuu myöhemmin työpaikaksi, eli saada jalka yrityksen oven rakoon opintojen aikana.

Onko Pohjois-Savolla varaa kouluttaa parhaat BBA-tradenomit työvoimaksi ulkomaille?

Eikö olisi aika avata ovet näille tuleville osaajille ja sitouttaa heidät samalla toimimaan alueen hyväksi? Oppimisprojektit ja harjoittelut ovat usein molempia osapuolia hyödyttävä ovi rekrytointiin.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Jalkaa oven rakoon – vai ovet kutsuvasti auki

Leave a Reply

Your email address will not be published.