Jos ei ole nuorena radikaali, ei ole sydäntä. Jos ei ole vanhana konservatiivi, ei ole järkeä.” Tämä Winston Churchillin sanonta putkahti jostakin mieleeni, kun mietin digitalisaation kehitystä ja mahdollisuuksia koulutuksessa. Muutokset ovat nopeita. Nuoret ottavat innokkaasti käyttöön uusia sovelluksia ja työkaluja, ja korkeakouluilta ja opettajilta vaaditaan samaa ennakkoluulottomuutta.

Savoniassa on syksyn aikana Toteemi-hankkeessa haastateltu vuosinä 2014 ja 2017 aloittaneita monimuoto-opiskelijoita. Näiden kahden ryhmän välillä on jo selviä eroja mm. yhteisöllisen kirjoittamisen menettelyissä ja opiskelijaryhmien välisessä yhteydenpidossa. 2014 aloittanut ryhmä piti keskenään yhteyttä sähköpostilla ja käytti sitä myös ryhmätyötehtävien työstämiseen. 2017 aloittanut ryhmä hyödyntää Office 365 -pilvipalvelua ja pitää yhteyttä Whatsapp-viesteillä.

Sähköpostilla dokumentin lähettely henkilöiltä toiselle ei itse asiassa ole yhteisöllistä kirjoittamista, koska jokainen joutuu työstämään tekstiä erikseen. Office 365 –pilvipalvelu mahdollistaa jaettujen dokumenttien yhtäaikaisenkin työstämisen useamman ihmisen voimin.

Oppimis- ja opetusmenetelmänä käytetään yhä enemmän videovälitteisiä luentoja. 2014 aloittaneen ryhmän kanssa hyödynnettiin Cisco- ja AdobeConnect-järjestelmiä. Nyt Savonia on jo luopunut niistä molemmista, ja tilalle on otettu Zoom, joka on nettipohjainen videoneuvotteluohjelmisto. Cisco vaati kampuksille asennetut kiinteät laitteet, kun taas Zoomin käyttäjä tarvitsee vain nettiyhteyden. 2014 aloittaneet opiskelijat kertoivat palautteena, että oli turhauttavaa vääntäytyä kampukselle pitkistäkin matkoista seuraamaan etäluentoa. Nyt opiskelijat voivat seurata luentoja kotona online-striimauksina tai itselleen sopivana aikana nauhoituksina.

eAMK-hankkeessa tehty kysely opiskelijoiden digikyvykkyydestä paljastaa, että kaiken kaikkiaan ensimmäisen vuoden opiskelijat arvioivat oman osaamisensa paremmaksi kuin opintojen loppuvaiheessa olevat mm. opiskeluun liittyvien videoiden tekemisessä, pilvipalvelujen hyödyntämisessä, verkossa verkostoitumisessa sekä henkilökohtaisen oppimisympäristön laatimisessa. Tuo osaaminen mahdollistaa ja jopa edellyttää uusia pedagogisia ratkaisuja oppimisen ohjaamiseen ja opettamiseen. Toisaalta kiinnostavaa on, että ensimmäisen vuoden opiskelijat myös pitävät noita taitoja tärkeämpinä kuin opintojen loppuvaiheessa olevat.

Muutos on mahdollisuus. Sitä se on ainakin digitalisaation kehityksessä. Välillä kun muutosten vauhti ihan hengästyttää, mieleen tulee kysymys, kuinka kauan jaksaa pysyä mukana. Onneksi nuoret ovat aina muutoksen kärjessä, sillä heissä on tulevaisuus. Nuorten on syytäkin sydämellään kyseenalaistaa entiset tekemisen tavat.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Digiratkaisuja amk-opiskelijan arkeen

Leave a Reply

Your email address will not be published.