Iivo on irti! Tämä huudahdus jäi elämään talviolympialaisten toiseksi viimeisestä päivästä. Nyt sekä urheilijoilta että innokkailta penkkiurheilijoilta kestävyyttä vaatinut kisarupeama on ohi. Joukkue on palannut nousevan päivän seuduilta koti-Suomeen ja urheilijat jatkavat kevään harjoittelu- ja kilpailukalenterin mukaista elämäänsä. Penkkiurheilijat voivat siirtyä sohvilta itsekin keväthangille.

Osa Pyeongchangissa kilpailleista urheilijoista on uransa alkuvaiheessa, osa lopettelemassa vuosikymmeniäkin kestäneitä kilpailu-uria. Mitä sen jälkeen? Urheilun täyttämien päivien loputtua moni urheilija on joutunut omakohtaisesti kokemaan, kuinka vaikeaa on ollut sovittaa yhteen täysipainoinen valmentautuminen ja opiskelu tai työssä käyminen.

Vuokatissa toimiva Vuokatti Sport Academy kuuluu Suomen olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaan, jolla tuetaan urheilijan harjoittelua ja osaamisen kehittämistä koko hänen polkunsa ajan. Urheiluakatemiaohjelmaan kuuluu myös urheilijan kaksoisura-ajattelu, jolla varmistetaan urheilijan siviiliuran suunnittelu harjoittelun ja kilpailemisen rinnalla.

Savonia ja Vuokatti Sport ovat alkuvuodesta 2018 tehneet sopimuksen koulutusyhteistyöstä. Sen mukaisesti Savonia jalkauttaa fysioterapeutti (AMK) -koulutuksen Vuokattiin 2018 – 2021. Kyseessä on Kuopion päivämuotoisesti opiskelevaan ryhmään yhdistyvä satelliittikoulutus. Satelliittiopiskelijat seuraavat teorialuennot videoneuvotteluohjelmistolla, ja ne on mahdollista katsoa myös nauhoitteina. Fysioterapeutin opintoihin kuuluu varsin paljon myös käytännön taitoja varmistavia harjoituksia, ja nuo harjoitukset tapahtuvat Vuokatti Sportin tiloissa. Koulutukseen kuuluvien harjoitteluiden ajoittumisessa on otettu huomioon talvilajien kilpailukalenteri.

Tavoitteena on tarjota Vuokatissa harjoitteleville tai urheilu-uran jälkeen Kainuuseen jääneille mahdollisuus korkeakouluopintoihin joustavilla oppimismenetelmillä. Opintoihin kuuluvat harjoittelut tehdään pääosin alueen fysioterapiayksiköissä, samoin opinnäytetöiden aiheet on tarkoitus nostaa Kainuun alueen kehittämistarpeista.  Näin koulutus tuo kehittämispotkua ja elinvoimaa Kainuun alueelle. Kainuun Liitto on rahoittanut koulutuksen ja toimintamallin suunnittelua.

Savonian tavoitteena 2020 on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu. Vaikuttavuus syntyy parhaimmillaan yhteistyön tuloksena. Savonian ja Vuokatti Sportin yhteistyössä kehittämä koulutusmalli tuo uusia uramahdollisuuksia Kainuuseen. Koulutusmalliin linkittyy vielä Kainuun kesäyliopiston tarjoama 45 opintopisteen koulutuspaketti fysioterapeutin opintoja niille, joiden tavoitteena ei ole koko tutkinnon suorittaminen. Mukavia mahdollisuuksia uusille iivoille ja kristoille, ja kaikille muillekin.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Satelliitti suuntaa Vuokattiin

Leave a Reply

Your email address will not be published.