Kamppailu on alkamassa. Ottelijat tuijottavat toisiaan hetken kuin nyrkkeilyottelussa ikään. Sitten alkavat argumentit viuhua. Otellaan kolme erää, ja välillä tuomari komentaa ottelijat tauolle omiin kulmauksiinsa. Yleisössä on osallistujia kymmenestä maasta, ja erien jälkeen he äänestävät voittajasta.

”Opiskelija voi rakentaa omasta PLE:stään juuri haluamanlaisensa. Oppimisalusta, esimerkiksi Moodle, pakottaa kaikki samanlaiseen tapaan opiskella.”

”Opiskelijat tarvitsevat selviä ohjeita ja ohjausta – ja tehokas oppiminen edellyttää kurinalaisuutta. Kaikki eivät ole niin itseohjautuvia ja kompetentteja, että selviäisivät paljon vapauksia antavassa oppimisympäristössä.”

”PLE on opiskelijakeskeinen. Opettaja ja ohjaaja käyvät opiskelijan luomassa blogissa kommentoimassa oppimista ja tehtäviä. Moodle on opettajakeskeinen.”

”Mutta ajattele, jos opettajalla on 200 opiskelijaa…”

Puheenvuorot vaihtuvat välillä kiihkeään tahtiin. Kyseessä on Savonian kansainvälisen viikon pedagogisten hyvien käytänteiden työpaja ja aiheena Personal Learning Environment (PLE) vastaan Moodle-oppimisalusta. Metodina on ottelun muotoon rakennettu väittely ja osallistujina Savonian lehtorit Aija Hietanen ja Hannu Viitala. Molemmat ovat verkkopedagogiikan kehittäjiä ja edelläkävijöitä.

Savoniassa käytetään Moodlea laajasti opiskelussa ja opettamisessa. Uuden lukuvuoden kaikille opintojaksoille luodaan keskitetysti Moodle-kurssit, joille opiskelijat liitetään ilmoittautumisten perusteella automaattisesti. Moodle on tehokas, toimiva ja laajasti käytetty sähköinen oppimisalusta.

Moodlen rinnalla käytetään oppimisympäristönä myös sosiaalista mediaa. Opiskelijan laatima blogi muodostaa silloin hänen henkilökohtaisen oppimisympäristönsä (PLE). Se on opiskelijan omannäköisekseen laatima verkkosivusto, jota hän hallinnoi itse myöntäen mm. käyttöoikeuksia opettajille, toisille opiskelijoille ja työelämän edustajille. Sosiaali- ja terveysalalla blogia on käytetty jo vuosia mm. harjoittelun ohjauksessa ja tanssinopettajan koulutuksessa osana kaikkia opintoja.

Savoniassa ja ammattikorkeakouluissa yleensäkin opiskelijan ohjauksessa aiempaa vahvempana näkökulmana ovat opiskelijan työllistyvyys, uraohjaus ja asiantuntijabrändin rakentaminen. Työpaikat ja rekrytointi ovat siirtymässä nettiin ja siellä oleviin verkostoihin, joten on tärkeää että opiskelijat saavat muutoksen edellyttämää osaamista. Savonian kaikkiin opetussuunnitelmiin sisältyy jatkossa oman osaamisen esilletuomisen punainen lanka, joka rakentuu opintojen alusta alkaen. Sen lisäksi sosiaali- ja terveysalalla PLE:llä tuetaan opiskelijan tulemista tietoiseksi oman osaamisen kehittymisestä puolivuosireflektioiden avulla. Reflektio onkin henkilökohtaisen oppimisympäristön keskeinen elementti.

Väittelyottelun lopuksi kansainvälinen yleisö äänestää lopputuloksesta: PLE voittaa, vaikkakaan ei ylivoimaisesti. Savoniassa Moodlea käytetään nykyisellään vielä paljon PLE:tä enemmän, mutta aika näyttää, valtaavatko avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa isomman roolin oppimisprosessissa. Kansainvälisessä kontekstissa aihe herätti kiinnostusta ja vilkkaan keskustelun.

Aija Hietanen argumentoi PLE:n puolesta. Kuva Marja Gröhn-Rissanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Taistelua oppimisalustoista – voittaako joustavuus selkeyden?

4 thoughts on “Taistelua oppimisalustoista – voittaako joustavuus selkeyden?

Leave a Reply

Your email address will not be published.