Savoniassa opiskelee vuosittain useita kymmeniä ulkomailta muuttaneita korkeakouluopiskelijoita. Savonia on mukana kansainvälisessä hankkeessa LEARNING to live, jonka tavoitteena on tarjota uusilla digitaalisilla tavoilla tukea ja apua eri syistä maahan tulleille yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

– Kulttuurierot ovat suuret. Ne tulevat esiin jokaisessa keskustelussa, kuvailee Suomen projektipäällikkö Katri Huuskola Savoniasta. Projektiin osallistuu viisi Euroopan maata (Britannia, Irlanti, Espanja, Slovenia ja Suomi), ja kullakin maalla on omat tapansa maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden vastaanottamisessa.

– Meillä Suomessa ei erotella pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisia opiskelijoita kuten esimerkiksi Britanniassa tai Irlannissa vaan säännöt ovat samat kaikille. Vain sillä on merkitystä Suomessa, onko kyseessä oleva hakija EU:n kansalainen vai ei, jatkaa Huuskola. Säännöt esimerkiksi apurahojen jakamisessa ovat samat.

Katalonialaiset, britit, irlantilaiset, slovenialaiset ja suomalaiset projektiryhmän jäsenet sulassa sovussa kahden päivän kokoustamisen jälkeen syksyisessä Irlannissa, Corkissa.

Hoitotyön lehtorina toimiva Katri Huuskola kertoo päätyneensä projektiin, koska työskentelee vastuuopettajana Nursing Degree -koulutusohjelmassa. Savoniasta on mukana myös suomen opettaja, ja lisää osaamista hankitaan tarvittaessa talon sisältä. Lisäksi Savonia tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden korkeakoulujen Karelian ja UEFin kanssa sekä kansallisten projektien kanssa.

LEARNING to live -projektissa eri alojen ammattilaiset, pääasiassa korkeakoulujen lehtorit suunnittelevat, tutkivat ja toteuttavat tukitoimenpiteitä Savonian maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Projektissa tuotetaan kuhunkin maahan soveltuvaa sisältöä web-portaaliin sekä mobiilisovellukseen. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan työkalupakki, joka sisältää pääsyn kieliopintoihin ja alan digitaaliseen kirjallisuuteen.

L2L-projektin koordinaattori Gabrielle McClelland varmisti aloituskokouksessa, että Erasmus+ -rahoitteisen hankkeen tavoitteet ovat selvillä kaikille kansainvälisille partnereille.

– Projektissa havaitut hyvät käytännöt ja tuotetut innovaatiot jaetaan myös muille kuin osallistujamaille Euroopassa. Tiedon jakaminen on erittäin tärkeä osa tätä projektia, ja jokaisesta maasta valitaan vastuuhenkilö varmistamaan, että tieto ei jää vain projektiryhmälle, kuvaili projektin aloituskokouksessa Irlannissa marraskuun alussa koordinaattori Gabrielle McClelland.

LEARNING to Live and Work Together- Increasing the quality of life for vulnerable migrant students in higher education through digital technology enhanced support 

Kumppanit

  1. The University of Bradford, England (projektin vastuuyliopisto)
  2. University of Maribor, Slovenia
  3. Savonia University of Applied Sciences, Finland
  4. University College Cork, Ireland
  5. University of Rovira i Virgili, Spain

 

Kukka-Maaria Raatikainen
suomen kielen ja viestinnän lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

Tukea muualta tulleille korkeakouluopiskelijoille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *