– Käjet alko hikoomaan, huomaa joku opettajista. Kohta alkavat interaktiivisten videoiden nauhoitukset Iisalmen kampuksella ja ilmassa on jännitystä sekä innostusta. Sairaanhoitajaopiskelijoiden opintojen tukemiseen on tämän lukuvuoden aikana tehty ensimmäiset interaktiiviset videot ja hyvän opiskelijapalautteen jälkeen videoita tehdään nyt lisää.

– Ensimmäiset videot teimme kahdestaan digimentorin kanssa, mutta huomasimme, että videoiden tekemiseen tarvitaan enemmän käsipareja, kuvailee Katrina Hyvönen. Hän suunnitteli ja käsikirjoitti ensimmäiset videot Iisalmen kampuksen sairaanhoitajien monimuotokoulutuksen uudistamisen yhteydessä syksyllä 2018.

Iisalmen kampukselle saatiin vahvistusta Kuopion terveysalalta. Jonna, Arja ja Katrina olivat tehneet videon käsikirjoituksen etukäteen, ja tässä ollaan kertaamassa suunnitelmaa.

Niinpä nyt luokassa häärää kolme lasten ja nuorten hoitotyön opettajaa, Katrinan lisäksi Kuopion kampukselta tulleet Jonna Väisänen ja Arja Lång. Kuvaajiakin on kaksi: atk-tukihenkilö Toomas Lastik ja digimentori Kukka-Maaria Raatikainen.

Miksi video juuri lääkelaskuista?

Sairaanhoitajan pitää osata monimutkaisiakin laskutoimituksia. Lääkkeet ja liuokset pitää usein sekoittaa käsin.

– Monille opiskelijoille matikka on yök, tai sitten ajatellaan, että en minä osaa, kuvailee Arja Lång.

Osalle itse laskutoimitukset ovat helppoja, mutta soveltamisessa on ongelmia. Näiden tekijöiden vuoksi päätettiin ottaa kevään videoiden aiheiksi juuri lääkelaskut.

– Opiskelujen aikana lääkelaskutentissä kaikkien laskujen tulee olla oikein ennen kuin opiskelija pääsee tiettyihin harjoitteluihin. Kyseessä ei ole pelkästään laskukoe, vaan opiskelija osoittaa myös, että osaa valmistaa lääkkeen eli siihen kuuluu soveltava osuus. Tämä vaatii, että opiskelija osaa lukea ja sisäistää lääkeohjeen, kertovat lehtorit kuin yhdestä suusta.

Työelämässä puolestaan LOVE-lääkelaskutentti pitää saada läpi ennen kuin saa täydet lääkkeenantoluvat työelämässä. LOVE-tentin läpäiseminen vaikuttaa palkkaukseen. – Ulkoa ei tarvitse näitä osata, vaan osastoilla on kansioissa lääkeohjeet, kuvailee Jonna Väisänen. LOVE-tentti pitää tehdä kolmen vuoden välein oman osaamisen näyttämiseksi.

Muutama otto ja videot ovat purkissa

– No niin, nyt harjotellaan! Arja kertoo ensin sen ohjeen, Katriina toteaa suunnitelman läpikäynnin päätteeksi.
– Riittääkö tämmönen selostus, vai mitä olette mieltä?, kysyy Arja.
– No mähän voin sitte lisätä, jos et muista sanoo! Katriina komppaa. – Sit sinä lasket ensin verrannolla ja minä annoskaavalla. Videoiden teko vaatii yhteistyötä ja vahvaa luottamusta kollegoiden tukeen.

Sitten videoimaan! Arja Lång valmistelee videota.

Videon käsikirjoitus on oleellinen. Se kertoo, mitä tehdään, missä vaiheessa ja kuka tekee. Lisäksi käsikirjoitukseen on hyvä määritellä interaktiivisiin videoihin tulevat kysymysten luonnokset.

Interaktiivisuus videoissa tarkoittaa sitä, että katsoja vastaa välillä videon aiheisiin liittyviin kysymyksiin tai esimerkiksi harjoittelee taitoa käytännössä ennen kuin jatkaa videon katsomista. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi:

  • teoriassa opitun kertaamiseen,
  • videolla tehtävien asioiden omaksumisen osoittamiseen,
  • lisäopin antamiseen tai
  • opiskelijan ohjaamiseen seuraavaan tehtävään.

Tämän päivän käsikirjoituksessa oli luonnokset videoiden sisällöstä. Pedagogisia ratkaisuja hiottiin vielä videoinnin jälkeen.

Kuvakaappaus puolivalmiista, interaktiivisesta videosta. Tässä sessiossa viisi videota. Tähän videoon on lisätty vasta ensimmäinen faktaruutu.
Kuvakaappaus valmiista, interaktiivisesta videosta. Tähän videoon on lisätty kaikki faktaruudut, jotka näkyvät opiskelijalle pisteinä aikajanalla sekä tehtävät, jotka näkyvät ympyröinä.

Tällä kertaa videoiden tekemiseen kului hieman enemmän aikaa kuin aiemmin. Yhdistimme pari otosta ja leikkasimme muutamia kohtia pois Planet eStreamin videoeditorilla. Videoiden editoimiseen sekä tehtävien ajastukseen juuri oikeaan kohtaan videossa kuluu jonkin verran aikaa.

Toisaalta hyvin tehty on hyvin tehty – ja näitä videoita pystyy nyt käyttämään hyväksi monilla opintojaksoilla useammalla eri opiskelevien ryhmällä.

Nyt tehdyt videot tulevat hoitotyön opiskelijoiden eli kätilö-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden käyttöön.

– Ehdottomasti kannattaa muissakin aiheissa tehdä näitä videoita. Mehän ollaan ajan hermolla tässä digipedagogiikassa, ja sitä paitsi tämä on ihan hauskaakin, kommentoivat kuvaussessioon osallistujat.

 

Teksti ja kuvat:
Kukka-Maaria Raatikainen
Suomen ja viestinnän lehtori
Savonia-amk, Iisalmen kampus

Lue lisää:
Kirjoittaja esitteli aiemmin syksyllä tehtyjä videoita Kohtio-konferenssissa huhtikuussa. Voit ladata diasarjan Kohtion sivuilta kohdasta (kuvassa keltaisella): Uudet digitaaliset ratkaisut sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluun: O365:n Teams työskentelyalustana pienryhmissä ja interaktiiviset videot opetuksessa

Tutustu myös H5P-aktiviteetin ohjevideoihin.

Hoitotyön opettajat innokkaina uuden äärellä – tekemässä interaktiivisia videoita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *