Taide on hyväksi meille kaikille. Se luo uutta, edistää vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Kulttuuri ei siitä kulu, että sitä kuluttaa mahdollisimman moni ja mahdollisimman paljon.

Kun ihmisillä on aikaa tai he haluavat palautua tai viihtyä yhdessä, vietetään tämä aika usein taiteen ja kulttuurin parissa. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia osallistua. Esimerkiksi vammautuessa ja sairastuessa harrastaminen usein estyy, vaikka aiemmin harrastaminen olisi kuulunut elämän tärkeimpiin asioihin. Syyt harrastamisen estymiseen voivat olla moninaiset. Harrastamisen jatkumisen hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat: toipumisen edistyminen ja elämänlaadun parantuminen.

Parasta Pohjois-Savoon! -hanke pyrkii toiminnallaan vahvistamaan uudenlaisia taide- ja kulttuurilähtöisiä toimintatapoja ja siten mahdollistamaan myös kulttuurista harrastustoimintaa. Hanke käynnistyi Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) -yhteistyön tuloksena ja toteutuu 1.1.2019-31.12.2020 välisenä aikana. Hankkeessa ovat mukana Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Tri Mathias Ingmanin säätiö ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy sekä viisitoista sosiaali- ja terveysalan yritystä Pohjois-Savon alueelta. Kehittämistyössä keskeistä on taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntäminen ja tavoitteena tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia monialaisella yhteistyöllä.

100 minuuttia taidetta -kampanja

100 minuuttia taidetta -kampanja kutsuu kaikkia kokemaan ja keskustelemaan taiteen ja kulttuurin äärelle. Kutsu on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoille. Meistä jokainen voi miettiä kulttuurin merkitystä arjessaan ja elämässään. Kuinka elämääni vaikuttaisi se, jos jollakin viikolla en osallistuisikaan minkäänlaiseen kulttuuriseen toimintaan. Olisiko se edes mahdollista? Kuinka vaikuttaisi se, jos jollakin viikolla lisäisinkin kulttuurin kuluttamista esimerkiksi vaikkapa yhden tilaisuuden verran?

Savonian Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen työryhmä ottaa vastaan 100 minuuttia taidetta -kampanjan haasteen. Haluamme kampanjaan osallistumisellamme osoittaa, että taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät ovat merkittäviä monialaisen hyvinvointiosaamisen kehittämisessä. Haluamme edistää taiteen ja kulttuurin käyttöä eri toimintaympäristöissä ja samalla tukea taiteen hyvinvointivaikutuksien tutkimusta.

Savonian hanketyöryhmä toteuttaa taiteen edistämistä Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen koulutusinfojen toiminnoissa keskimäärin 100 minuuttia viikoittain huhti-toukokuun aikana. Hankkeen koulutusinfoissa jaetaan tietoa kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien käytöstä ja hyödyistä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Varsinainen taide- ja kulttuurilähtöiseen toimintatapaan valmentava koulutusjakso toteutetaan syksyn 2019 ja syksyn 2020 välisenä aikana. Tavoitteena on uudenlainen työn tekemisen tapa, jossa kulttuurin merkitys on tunnistettu. Siten meidän on luontevaa haastaa jatkossa mukaan kaikki hankkeen toimintoihin ja koulutuksiin osallistuvat.

Kampanjan innoittamina pohdimme Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen Savonian työryhmässä henkilökohtaista osallistumistamme kulttuuritoiminnan pariin. Huomasimme, että meillä jokaisella 100 minuuttia taidetta ylittyy viikoittain. Harrastamme taiteen parissa, otamme osaa kulttuuritoimintaan ja -tapahtumiin ja teemme työtä kulttuurin ja taiteen koulutuksen parissa. Osallistumme siis itse taiteen tekemiseen, seuraamme sitä muiden tekemänä ja jaamme näitä kokemuksiamme. Havaitsimme, että omaa osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen voi toisinaan olla vaikeaa arvioida. Emme välttämättä aina tunnista, mitkä toiminnot kuuluvat taiteen ja kulttuurin kenttään.

Kulttuurin vaikutukset voivat ulottua laajalti vuorovaikutuksesta henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja oppimisesta viihtymiseen. Näitä vaikutuksia myös enenevässä määrin tutkitaan ja pyritään tunnistamaan, jotta kulttuurin vaikuttavuus tunnustettaisiin. Kulttuuri on erottamaton osa elämäämme, tapa hahmottaa itseään, toisiaan ja maailmaa. Kuinka tärkeää olisikaan mahdollistaa taiteen ja kulttuurin välityksellä löytäminen, kokeminen, ilmaiseminen, jakaminen, uskaltaminen, innostuminen ja osallistuminen mahdollisimman monelle.

 

Hanna Turunen
Lehtori, Musiikki ja tanssi
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lue lisää:

http://www.hyvinvointivoimala.fi/parasta-pohjois-savoon-hanke-1-1-2019-31-12-2020/

https://100minuuttiataidetta.taike.fi/

Kulttuurin kuluttaminen on hyvä asia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *