Viime aikoina suomalaisessa keskustelussa on noussut toistuvasti esille terveellinen elämäntapa, hyvinvointi ja sen yhteys luontoon. Se on yksi matkailun vahvoista trendeistä ja vaikuttaa yhä useamman matkapäätöksiin ja kohdevalintoihin. Hyvinvointimatkailun sisältö on muuttunut enemmän kokonaisvaltaisemmaksi palveluksi, jonka tuottamisessa vaaditaan tuottajalta laaja-alaista osaamista ja toimivia verkostoja laadukkaan palvelun tuottamiseksi. Koska Suomen vahvuus matkailussa on puhdas luonto, on luontomatkailua pyritty edelleen kehittämään eri toimijoiden taholta. Puhdas luonto onkin Suomen vahvuus suunnattaessa matkailumarkkinointia varsinkin aasialaisista suurkaupungeista lähtevien matkailijoiden keskuuteen. Puhdasta luontoa ja hiljaisuutta löytyy Pohjois-Savossa runsaasti.

Tiilikkajärven kansallispuiston maisema ilmakuvana
Kuva: Jaakko Laukkanen

Luontoliikunta- ja hyvinvointimatkailun lisääntyessä luontoon painottuvien matkailupalvelujen laatua ja tuotantoa on tarkasteltava uusista näkökulmista. Sekä kotimaisten että kansainvälisten luonnossa liikkujien tarpeet ovat muuttuneet ja luonnosta on vieraannuttu kaupungistumisen ja elintapojen muutosten vuoksi. Tämä muutos luo tarvetta turvallisille ja laadukkaille matkailupalveluille.

Nykyajan luonnossa liikkuja haluaa helposti saavutettavia ja elämyksellisiä luontoaktiviteetteja, joiden läheisyydessä on tarjolla majoitus-, kuljetus-, välinevuokraus- ja ravitsemispalveluja. Se edellyttää yhteistyötä ja verkostoitumista matkailuelinkeinon palvelujentuottajien välillä.

Tähän haasteeseen on tartuttu myös Pohjois-Savossa. Savonia toteuttaa Manner-Suomen maaseuturahaston rahoittamaa Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille –hanketta, jonka keskeinen tavoite on  tuottaa luontoliikuntareitteihin liittyvää informaatiota saksalaiseen Outdooractive-portaaliin. Reitit ovat kesäkaudelle, lähinnä patikointiin tarkoitettuja reittejä. Toimimme yhteistyössä VisitFinlandin ja muiden alueiden vastaavien toimijoiden kanssa. Portaalista matkailija kuin myös paikallinen asukas löytää tarvittaa tietoa pystyäkseen liikkumaan luonnossa turvallisesti ja luonnosta nauttien. Kartan, korkeuserojen ja reittikuvauksien lisäksi portaalista löytyy tiedot taukopaikoista, nähtävyyksistä ja palveluista. Lisäksi kuvat ja videot auttavat jo etukäteen eläytymään reitin luontokokemukseen.

Ihmisiä kävelee kansallispuistossa
Kuva: Jaakko Laukkanen

Reittitiedot tulevat suomen kielen lisäksi englanniksi ja saksaksi palvelemaan myös kansainvälisiä matkaiijoita. Hanke on nyt noin puolessa välissä ja reittitietoja ja kieliversioita työstetään parhaillaan. Kun reittikuvaukset ovat valmiina, on tavoitteena auttaa reitteihin liittyvien matkailuyritysten mahdollisuuksia hyödyntää reittitietoja yrityksensa palvelujen kiehittämiseksi.

Vaikka talvi on jo tulossa ja reitit on tarkoitettu kesäkäyttöön, voit jo haaveilla luonnossa liikkumisesta tulevana kesänä tutustumalla jo julkaistuihin reittikuvauksiin. Lähde virtuaaliselle luontoretkelle Tiilikkajärvelle, Leppävirran Orinorolle tai Kalajavuorelle Rautalammille.

https://www.outdooractive.com/fi/route/vaellusreitti/pohjois-savo/uiton-kierto-retkeilyreitti-tiilikkajaerven-kansallispuistossa/34540759/

https://www.outdooractive.com/fi/route/vaellusreitti/pohjois-savo/orinoron-kierto-retkeilyreitti-soisalon-saaressa/34670280/

https://www.outdooractive.com/fi/route/vaellusreitti/lakeland/kalajan-kierros-ihastu-etelae-konneveden-kansallispuistoon/37565612/

 

Hilkka Lassila
Matkailun yliopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Liikkumaan luontoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *