Vilpitön halu auttaa muita ja mahdollisuus jakaa omaa kokemusta toisille ovat keskeisiä motivaattoreita sille, että Kari Voutila toimii mentorina BizMentors International -hankkeessa. Yrittäjän auttaminen pääsemään vaikean paikan yli ja tunnistamaan mahdollisuutensa palkitsevat. ”Mentorina toimimisesta saa itse paljon, sillä mentorina oppii mentoroitavalta todella paljon. Eteen tulee asioita, joita ei tule itse ajatelleeksi. Tai saa uuden tavan tarkastella asioita.” Eri sukupolvia edustavien ihmisten kanssa keskusteleminen on Karin mukaan erityisen antoisaa. Monissa tutkimuksissa onkin todettu, että mentorina toimiminen tukee ammatillista osaamista uuden oppimisen ja koetun arvostuksen kautta.

Ennen mentoroinnin käynnistymistä Kari tutustuu yrityksen taustatietoihin ja yrittäjän mentorointiin liittyviin toiveisiin. Näin yhteistä aikaa ei mene perusasioiden läpi käymiseen, vaan mentori ja mentoroitava voivat keskittyä kohtaamisissa kehityskohteiden tarkentamiseen ja polun rakentamiseen. Kunkin kohtaamisen lopuksi on tärkeää sopia konkreettisesti seuraavista toimenpiteistä ja edistymisen seurannan tavoista. Näin mentori ja mentoroitava varmistavat yhdessä sen, että asiat tulevat tehdyiksi ”yhdessä eteenpäin” –periaatteella.

Mentorille erityisen tärkeitä taitoja ovat turvallisen yhteistyösuhteen rakentaminen, kuunteleminen ja dialogin käyminen. Karin kokemuksen mukaan moni yrittäjä arvostaa erityisesti sitä, että on joku, jolle voi kertoa omasta ja yrityksen tilanteesta avoimesti ja rehellisesti. Kun mentoroitava kokee mentorointisuhteen turvalliseksi, hän uskaltaa kertoa myös tunteistaan, jaksamisestaan ja elämän hallintaan liittyvistä haasteistaan. Karin mukaan on usein niin, että kun jaksaminen ja elämän hallinta ovat kunnossa, muutkin asiat saadaan ratkaistua.

Mistä turvallisuus sitten syntyy? Karin mukaan turvallisuus rakentuu yhteisistä pelisäännöistä. Näistä yksi keskeisimmistä on periaate, jonka mukaan molempien osapuolten sanomisia pidetään yhtä tärkeinä ja arvokkaina. Toisen näkemyksiä ja sanomisia ei latisteta. Erilaisten kokemusten jakaminen lisää ymmärrystä ja eletystä elämästä riittää ammennettavaa mentorina toimimiseen.

Toisinaan mentorille voi tulla tunne omasta riittämättömyydestä. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa mentoroitava toivoo saavansa konkreettista täsmäapua johonkin tiettyyn erityiskysymykseen. Kari toteaa, että mentorilla ei tarvitse olla juuri kyseiseen asiaan syvällistä osaamista, vaan hänen tehtävänsä on auttaa mentoroitavaa kokonaiskuvan hahmottamisessa ja oikean asiantuntijan etsimisessä. Myös mentoroinnin keskiössä olevan teeman jatkuva vaihtuminen tai rönsyily aiheuttaa omat haasteensa mentoroinnille. Tällöin Kari pitää tärkeimpänä tehtävänään auttaa mentoroitavaa löytämään fokus ja keinot siihen panostamiseen.

Mentoriksi ryhtymistä pohtivia Kari kannustaa ainakin kokeilemaan. ”Kaikkea kannattaa kokeilla edes kerran elämässä.” Hän toteaa, että mentorin tai mentoroitavan on turha odotella pikavoittoja. Molemmilla, niin mentorilla kuin mentoroitavallakin pitää olla halua jakaa ja oppia. ”Mentori huonoimmillaan latelee ehdottomia totuuksia, ei kuuntele. On oltava valmius ottaa vastaan toiselta osapuolelta.”

BizMentors International –hankkeessa kehitämme mentoroinnista helposti saavutettavan liiketoiminnan kehittämisen keinon myös kansainvälisesti. Hankkeessa luonnonvaroista ruokatuotteita ja –palveluita tarjoavat pk-yritykset saavat apua liiketoimintansa kehittämiseen kokeneen mentorin avulla. Toiminta on yritykselle maksutonta. Hanke on Northern Periphery and Arctic Programme –rahoitteinen ja Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa on mukana toimijat Irlannista, Pohjois-Irlannista ja Islannista.

Kiinnostuitko lähtemään mukaan toimintaan? Mukaan mahtuu uusia yrityksiä ja mentoreita. Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Anna Rossiin, anna.rossi@savonia.fi, p. 044 785 6067.

Kirjoittaja:

Anna Rossi
TKI-asiantuntija, liiketoiminta, matkailu ja ravitsemisala
RDI Advisor, Faculty of Business, Tourism and Hospitality

Mentori ammentaa eletystä elämästä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *