Kuopio Living Lab on taustaorganisaatioidensa eli Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti, joka mahdollistaa niin terveys- ja hyvinvointialan kuin myös muiden toimialojen yrityksille tuotteen testaamisen ja yhteiskehittämisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Kuopio Living Lab palvelee yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheista aina markkinoille asti. Taustaorganisaatioiden oma kiinnostus ja tarve ovat pohjana yritykselle tarjottaville palveluille. Kuopio Living Lab tarjoaa seuraavia palveluita niin yritysten kuin myös taustaorganisaatioiden omiin tarpeisiin:

  • Asiantuntija-arviot ja -työpajat
  • Yhteiskehittämistyöpajat
  • Käytettävyysarviot ja -testaukset
  • Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

Kuopio Living Labin taustalla on kaksi eri hanketta: tammikuussa 2018 käynnistynyt Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä Kuopio Health Lab-hanke, jonka tarkoituksena on toimia terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristönä sekä tammikuussa 2019 käynnistynyt Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuopio Living Lab-hanke, jossa keskeisenä toiminta-ajatuksena on yhteiskehittäminen. Tällä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen mahdollisten tulevien käyttäjien eli potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Molemmissa hankkeissa julkinen sektori, akateeminen maailma, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät luovat yhdessä uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin aidoissa ympäristöissä.

Kuopio Living Lab on tähän mennessä auttanut yhteensä 56 yritystä tai organisaatiota testaukseen ja yhteiskehittämiseen liittyvissä haasteissa. Se on tukenut monialaisesti nopeaa ja ketterää ideoiden, prototyyppien ja tuotteiden ja palveluiden kokeilua. Kuopio Living Labissa on myös tunnistettu alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä avainkumppanuuksia ja edistetty yhteistoimijuutta verkostoissa. Kuopio Living Lab on osa valtakunnallista Testbed -verkostoa ja se on myös kansainvälisesti verkostoitunut The European Network of Living Labsin (ENoLL) kanssa. Lisäksi Kuopio Living Lab on järjestänyt koronapandemian aikana Digital Hack -innovaatiotapahtuman yhdessä paikallisten DigiCenter ja Business Center -ekosysteemien kanssa sekä se on ollut mukana useammassa Pohjois-Savon alueen hackathonissa ja muissa tapahtumissa.

Kuopio Living Labin palvelut jatkossa

Kuopio Living Lab on osa Pohjois-Savon elinkeinoelämää ja hankkeiden jälkeen toiminta jatkuu taustaorganisaatioidensa vakiintuneena perustoimintana. Molemmat hankkeet auttavat hiomaan toimintaprosesseja entistä sujuvammiksi. Vielä vuoden 2021 ajan Kuopio Living Labin palvelut ovat pääosin maksuttomia asiakkaille. Asiakkaiden kannalta on luontevaa ja selkeää, että hankkeiden jälkeen kaikki Kuopio Living Labin palvelut tuotetaan koordinoidusti ja että palveluille on määritelty selkeä sisältö ja hinnoittelu.

Myös jatkossa Kuopio Living Lab tulee tarjoamaan palveluitaan toimialariippumattomasti.

Kuopio Living Labin tulevan toimintamallin suunnittelu ja implementointi on jo hyvässä vaiheessa. Hankkeiden aikana kertynyt kokemus on osoittanut, että markkinoilla on Kuopio Living Labin palveluille todellista kysyntää ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että eritoten pohjoissavolaisilla yrityksillä ja organisaatioilla on jatkossakin mahdollisuudet yhteiskehittää ja testata omia palveluja ja ratkaisuja matalalla kynnyksellä ennen markkinoille tuomista tai sen jälkeen. Varsinkin terveydenhuollossa tämä korostuu, koska tuotteiden ja palveluiden käyttöturvallisuuden ja käytettävyyden tulee täyttää tiukat regulatiiviset vaatimukset.

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittamia hankkeita:

  • Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, kehitystyö (Kuopio Health Lab) -hanke (A73751)
  • Kuopio Living Lab -hanke (A74469)

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
p. 050 5370 525
juhamatti.huusko@savonia.fi

Maarit Kumpulainen
Projektikoordinaattori
KYS
p. 044 717 9233
maarit.kumpulainen@kuh.fi

Jouko Miettinen
Projektipäällikkö, Kuopio Living Lab-hanke
Kuopion kaupunki
p. 044 718 1851
jouko.miettinen@kuopio.fi

Anu Wulff
Verkko-opetuksen asiantuntija
Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue
p. 044 718 4205
anu.wulff@kuopio.fi

Kuopio Living Lab tarjoaa yhteiskehittämis- ja testauspalveluja Pohjois-Savossa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *